Конец диалогового окна Информация о хозяине Тесен път, обръмчен с гъста арка от дървета води до едно от многото неоткрити райски кътчета в България долночифлишкото село Кривини. Кацнало в подстъпите на Стара планина и на 12 км. Хората лекуват много свой вътрешни и кожни заболявания, и употребата на тази вода често се използва като лечебен разкрасителен метод. Къщата ни за гости е разположена близо до рекичката на село Кривини и е с гледка към гората. Сутришния полъх на море , и вечерния мирис на гора Ви кара да съчетаете двете крайности на природата. Интересите ни към Българския фолклор можем да споделим към нашите гости. Състои се от два прага, от които горният е метра, а долния е около 3 метра. Чудните скали — Чудните скали е скален феномен, който се намира на брега на язовир Цонево, на 4 км от село Аспарухово, Варненска област. Природният феномен представлява масив от десетина красиви скали, които са с височина метра и наподобяват кули на замък. По дължината им е изкопан тунел за автомобилен път.

Лукойл Нефтохим Бургас

Строител БГ Пазарът за управление на имоти миналата година е бил млн. За тази година няма данни, но се предполага, че е нараснал, защото офис площите са се увеличили. Това заяви изпълнителният директор на консултантската компания в областта на имотите Сергей Койнов по време на конференцията"Фасилити мениджмънт: Реализация в България".

Сградното управление у нас е насочено основно към почистване, поддръжка, охрана и озеленяване на офис площите.

Toggle navigation. Защо Монтана · Бизнес в Монтана · Живот в Монтана · Общински Проекти · Успехи · Намери Партньор; EN. EN · BG. Section Title.

: България и Япония засилват сътрудничеството в икономиката, културата, туризма и развитието на Западните Балкани. За това се договориха вицепремиерът и Искате ли да танцувате народни танци в Япония, заедно с танцьори от България? Елате при нас на 13 май, в Културния център в Хигаши-Ооджима, от , 3 .

Промишлеността е основният клон, на който се пада Главните структуроопределящи отрасли са химическата и нефтопреработващата промишленост хранително-вкусовата, електротехническата и електронна промишленост, както и машиностроене и металообработване. Химическата и нефтопреработващата промишленост са абсолютно доминиращи. Те дават Хранително-вкусовата промишленост е вторият основен отрасъл от икономическата структура. Има още мелничарска, консервна, , млечна и месна промишлености.

чуждестранни инвестиции, зелената икономическа активност често не е .. насърчаване на зелените инвестиции в България.

Тя е създадена, за да подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите. Мисията на БАИ е да привлича инвестиции в България, да подпомага стартиращите проекти и да гарантира успешното им развитие, като в резултат се създават нови работни места, подпомага се износът и трансферирането на ноу-хау в българската икономика. Ние съдействаме на потенциални и настоящи инвеститори да проучат инвестиционните възможности в България и да осъществят инвестиционни проекти"на зелено" в страната.

Ние осигуряваме пряк достъп до всички държавни и общински институции, за да улесним навлизането и развитието на Вашия бизнес у нас. Услугите, предоставяни от Българската агенция за инвестиции, са напълно безплатни. Ние предоставяме подробна информация за България като бизнес локация. Нашите услуги са:

взаимосвязи инвестиции доход

Пътуването с нас е изключително изгодно и по този начин можете по-често да се прибирате до България. Как е представена Белгия в различните институции на ЕС, колко средства дава и получава, политическа система и данни за търговията. Вижте пояснителната страница за други значения на България. Република Белгия; България; . . , - 9 - 5 .

крупных городах (София, Пловдив, Варна) и международная поддержка, глобальных корпораций, крупных инвестиционных и/или коммерческих.

Удостоверения и справки из единого национального административного регистра Болгарии Вписване на обстоятелства в регистър БУЛСТАТ - 70 Заявлението за вписване на обстоятелства се подава в 7-дневен срок от възникване на задължението за вписване на лицето по чл. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ Перейти на страницу Издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства - 40 Всеки може да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство в регистър БУЛСТАТ.

Справките може да се извършват по: Всеки може да иска писмени справки за вписани обстоятелства по чл. Писмените справки се извършват по критерии, заявени писмено в службата по регистрацията при наличието на техническа възможност за това. Всеки може да иска издаването на удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства срещу заплащане на държавна такса, определена с Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Удостоверения се издават и относно това, че за определен субект по чл. Цена на административна услуга Цена на услугата: Цени за изпълнение на услугата за ведомства и общини: За издаване на втори и следващ екземпляр от скицата: Нормативно определен срок за изпълнение на услугата Обикновена услуга — 3 работни дни; Бърза услуга — 1 работен ден; Експресна услуга — 4 часа.

Забележка Експресна услуга може да се изпълнява само когато заявлението е подадено в приемната на Служба по геодезия, картография и кадастър.

Преките инвестиции в България намаляват с над 46% за десетмесечието

Водеща китайска строителна компания подписа договор за разширяване на пристанище Варна Авторитетната и влиятелна работодателска организация Българска стопанска камара БСК оповести стряскащи данни за чуждестранните инвестиции в България през последните 10 години. През този период те са намалели 10 пъти в абсолютна стойност и 14 пъти като процент от БВП.

От близо 9 млрд. За първото полугодие на г. В контекста на сходните й в икономическо отношение страни от Балканския полуостров България също не се представя особено добре и е задмината от всички. По обем на инвестиции тя е на последно място сред съседните й страни Гърция, Турция, Сърбия и Хърватия.

Срив на преките чуждестранни инвестиции у нас през Максим Велков liked this. Срив на преките чуждестранни инвестиции у нас през.

Преките чуждестранни инвестиции играят изключително важна роля за икономическото развитие на всяка страна. Трябва да се отчете, че инвестиционните вложения успяха да променят до известна степен както облика на отраслите, така и тяхната продуктова и технологична структура. Целта на настоящата статия е да анализира чуждите капиталови потоци в индустрията, да открои постигнатите резултати и да посочи пътища за разрешаване на някои от проблемите в тази област.

Настъпилите промени през последните години обаче поставят нови изисквания и създават необходимост от прилагане на нови идеи за намиране на адекватни решения, които да позволяват моделирането на преките чуждестранни инвестиции в онези сектори и производства, които ще формират облика на националната икономика през следващите десетилетия. Ключови думи: инвестициите играят важна роля за активизиране стопанската активност на отраслите на националното стопанство.

НАШАТА ВИЗИЯ:

. , - , . , . , 87 . , 2 .

Всички молове в София, телекомите, 80% от банките и половината от са чуждестранни; компании за сградно управление с български капитали от Китайские инвестиции в недвижимость за рубежом возросли.

Фирма неуклонно растет, чтобы стать одним из действительно небольшой группы болгарских юридических фирм с надежной интегрированной сети по всей Болгарии и за ее пределами, с офисами в трех крупных городах София, Пловдив, Варна и международная поддержка, базирующаяся в Лондоне. Чтобы наилучшим образом удовлетворить бизнес потребности наших клиентов мы сотрудничаем с ведущими европейскими и американскими фирмами на ежедневной основе.

С момента своего создания фирма была на вершине политических событии, которые коренным образом изменили бизнес-среду в Болгарии, с особым акцентом на консультировании иностранных инвесторов в большинстве крупных приватизационных сделок. Мы по-прежнему продолжаем поддерживать эту услугу, которая стала ценным инструментом для наших клиентов. С момента своего создания фирма была на вершине политических событии, которые коренным образом изменили бизнес-среду в Болгарии, с особым акцентом на консультировании иностранных инвесторов на большинстве крупных приватизационных сделок.

С последними изменениями в экономическом ландшафте как глобально, так и в национальном масштабе, концентрирует свою практику в сфере корпоративной реструктуризации, чтобы помочь клиентам обновлять своего бизнеса и решения новых задач. Наш коллектив состоит из трех опытных партнеров адвокатов, каждым из которых управляет небольшой экип высококвалифицированных и преданных своему делу профессионалов, при содействии помощников юристов и вспомогательного персонала.

Поддерживаем отдельное бюро недвижимости, предлагающее полный спектр услуг в сфере недвижимости для иностранных инвесторов, как брокерские услуги и услуги по управлению недвижимостью.

Иностранные инвестиции

Санирането на демократичната десница Обединението на демократичната общност около ДСБ и"Да, България" не е славен, но е необходим акт. То е от същия характер като решението на онзи, който сам си счупил прозорците на къщата, да ги смени, преди да дойде зимата. Умно решение, но не и повод за особена гордост. Христо Иванов и генерал Атанас Атанасов направиха своя анонс за смяната на стъклата.

неоткрити райски кътчета в България долночифлишкото село Кривини. е посещаван дори и от чуждестранни туристи заради лековитата си вода.

Учителските синдикати - най-евтиният играч срещу интересите на съсловието от Васил Стоянов След края на учителската стачка от миналата есен лидерите на съсловните синдикати се снишиха и имаше защо - конфузно стоеше"извоюваният" лилипутски ръст на заплатите на фона на гръмко заявеното през септември искане за процентно увеличение. А и липсата на добра стикованост между трите синдикални организации направи от стачкуващите наивници, употребени умело в политическите игри.

Игри, в които синдикалните лидери бяха решили да си направят евтин ,"защитавайки" интересите на една гилдия от унизени и за жалост твърде доверчиви хора. Отшумяха и страстите, и исканията за оставки на синдикални лидери. Българският учител по традиция си налегна парцалите. Изтече обаче двегодишният срок на стария Колективен трудов договор за системата на народната просвета и синдикалните лидери същите от г.

Новият колективен договор е факт от 30 юни и дори един бегъл поглед върху него е достатъчен, за да стане ясно, че шефовете на учителските синдикати отново не са били особено напористи и твърди при отстояване интересите на учителското съсловие. Примерите са особено показателни. В частта, регламентираща заплатите, МОН умело прехвърля върху училищните директори отговорността за достигането на обещаните през есента лв.

Текстът, под който са се подписали учителските"застъпници", не ангажира с никакви конкретни стъпки просветното ведомство: Така че единственият начин да се осигурят въпросните средства е МОН да повиши единният разходен стандарт за издръжка на ученик - нещо, което засега е само проект, и то за едва Още по-показателни за тежестта на синдикатите са договорените допълнителни трудови възнаграждения. Как освен като откровена безпринципност може да се определи месечната надбавка от 7 лв.

Информация за клъстера

Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на"Капитал", може да го направите тук. Сума за дарение:

Инвестиционные инициативы регионального развития местной власти в .. Младенова, З. Преките чуждестранни инвестиции в регион [Текст] / З. Национален план за развитие на Република България за периода г.

Комплексы закрытого типа в красивой и солнечной стране Болгарии. В наших силах обеспечить Вам полное сопровождение иммиграционного процесса из Украины, России, Казахстана в Болгарию. Впишем в готовое представительство. Все что разрешено законом. Фирма Супер Дом Еоод Варна работает в сфере иммиграционных, юридических, строительных и риелторских услуг более 12 лет. Любая консультация по всем вопросам предоставляется бесплатно — и я сразу вам позвоню!

Текстът ще се включва само в Сертификатите, чийто представители са чуждестранни физически лица, кандидатстващи за получаване на продължително пребиваване в Р България по реда на чл. ЦЕНА - адекватная срокам вписывания и получения пакета документов. Заполнение декларации представителей до 30 июля года. Представители, не сдавшие декларации в новые сертификати от БТПП вписаны не будут.

Татьяна Мартиненко . Три Уши 9, ап.

#КОЙ краде чужд бизнес в България? - пълна версия